Van lab naar ziekenbed

3 succesfactoren om veelbelovende wetenschappelijke ideeën om te zetten in tastbare medische oplossingen.

Rigoureuze selectie

Om de kansen op een succesvolle afloop te maximaliseren, hanteert de Stichting strenge criteria (14 punten) voor de selectie van de projecten die ze zal ondersteunen. Komt het project tegemoet aan een onvervulde medische behoefte? Is het waarlijk vernieuwend? Is het opgewassen tegen de kritische blik van onafhankelijke experts?

Ondernemersadvies

De Stichting bevordert het welslagen van onderzoekers-ontdekkers via haar netwerk van wetenschappelijke specialisten en door nauw betrokken te blijven bij kwesties van management en ondernemerschap.

Contacten met de beste
netwerken

De Stichting heeft netwerken opgezet van experts op het gebied van wetenschap, regelgeving, financiën, evenals op het gebied van octrooien, productie en bedrijfsbeheer. Naargelang van de noden van het project, stellen we de juiste profielen ter beschikking.

Tussenkomst van de Stichting Fournier-Majoie op een cruciaal moment in het proces

We helpen projectleiders de essentiële fasen van onderzoek en ontwikkeling te volbrengen tegen de laagst mogelijke kost, om hun kans op een goede afloop te vergroten en zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de vraag "het project verder zetten of stopzetten?"

€1 = €8

Uw steun wordt vermenigvuldigd

Overheidsfinanciering

Met het bewijs van private financiële steun (zoals die van de Stichting) kunnen ook – doorgaans regionale – investeringsfondsen aangetrokken worden voor het project. Met een private bijdrage van 100 kunnen de publieke middelen oplopen tot 133 extra.

Bijkomende private financiering

Als aanvulling op die financieringsbronnen kan de Stichting netwerken van particuliere investeerders en durfkapitaalinvesteringsfondsen aanspreken, waarmee de activiteiten van het project op korte en middellange termijn kunnen worden ontwikkeld.

Uw belastingvoordeel

Door meer dan €40 te schenken aan het Fonds Vrienden van de Stichting Fournier-Majoie, ondergebracht bij de Koning Boudewijnstichting, hebt u recht op een belastingvermindering van 45% van uw gift (als Belgische ingezetene). Een gift van €1000 kost dus in werkelijkheid maar €550.

Een virtueuze cirkel waar de geholpenen helpers worden

Om de strijd tegen kanker vooruit te helpen, heeft de Stichting ervoor gekozen om op te treden als Venture Philanthropist. Wanneer het gesteunde project inkomsten genereert, gaat een deel daarvan terug naar de Stichting om andere projecten te helpen financiëren. De “geholpenen” worden “helpers”, er ontstaat een virtueuze cirkel. Door lid te worden van de Circle of Venture Philanthropists steunt u niet één maar meerdere opeenvolgende projecten. Uw donaties krijgen een blijvend karakter. Uw impact wordt echt vermenigvuldigd

Meer weten >

Ontdek onze lopende projecten

Help Arthur's papa en steun het "onzichtbaarheidsmantel" project

Arthur’s papa lijdt aan longkanker. Arthur (7 jaar), een Harry Potter-fan, zou de gelukkigste van alle kleine jongens zijn als zijn papa lang met hem kon spelen.

Eén hoop ligt in gerichte therapieën, met “raketten” (ADC’s genaamd) die chemotherapeutische medicijnen rechtstreeks en selectief bij kankercellen afleveren, waarbij gezonde cellen worden gespaard. Het probleem is dat deze raketten, die door het bloed worden meegevoerd, door de lever kunnen worden geëlimineerd, waardoor de slagkracht afneemt en ongewenste toxiciteit kan ontstaan.

De onzichtbaarheidsmantel, ontwikkeld door Mablink Bioscience, verbergt de raketten voor de filtrerende cellen van de lever en stelt hen in staat hun jacht op kankercellen voort te zetten. Deze nieuwe generatie ADC’s zou tot 10x doeltreffender zijn dan conventionele ADC’s!

Om de steun voor dit project te versterken, moet de Stichting € 880.000 vinden.

Meer weten over het project >

Voorbeeld van "de gunst teruggeven"

Bewust van de kansen die hem werden geboden om ondernemer te worden en de deuren naar succes te openen, wilde onze oprichter, Bernard Majoie, “de gunst teruggeven”. Deze filosofie blijft vandaag één van de drijvende krachten van onze actie. Elke laureaat die de steun van de Stichting geniet en wiens initiatief succesvol is, verbindt zich ertoe toekomstige onderzoekers-ontdekkers zelf te helpen.

Dit was het geval in 2021 voor één van onze laureaten, Biogazelle. Deze Clinical Research Organization heeft baanbrekende diensten ontwikkeld voor de analyse van genen en hun dynamiek. Eind 2021 werd Biogazelle overgenomen door het Canadese bedrijf CellCarta en deelde een deel van de opbrengst van de verkoop met de Stichting om nieuwe kankeronderzoeksprojecten te steunen. Zo ontstaat er een virtueuze cirkel waarin uw donatie meerdere opeenvolgende projecten kan ondersteunen.

Meer weten >

Onze partners

Om onze projectleiders te ondersteunen en de impact van de acties van de Stichting te versterken, verlenen onze partners op verschillende manieren steun.

Corporate & Stichtingen

Zij delen onze waarden en onze missie om de strijd tegen kanker aan te gaan en steunen ons door financiële giften of giften in natura

Zie hier

Financiële medesteun

Samen geven we financiële steun aan projectleiders

Zie hier

Wetenschappelijk

Zij helpen ons veelbelovende projecten te identificeren of steunen ons bij wetenschappelijke vraagstukken

Zie hier