100% van uw giften gaat rechtstreeks naar de projecten

De missie van de Stichting Fournier-Majoie

Om kankerpatiënten te redden, combineren wij, als Venture Philanthropists, ondernemersgeest en onbaatzuchtige filantropische inzet.

Concreet bevordert de Stichting het welslagen van innovatieve kankeronderzoeksprojecten door ondernemersvaardigheden EN financiële middelen ter beschikking stellen van onderzoekers-ontdekkers.

Ondernemen om kanker te verslaan

Wat wij doen

We selecteren veelbelovende oncologische onderzoeksprojecten en zetten ons in voor hun welslagen, opdat onderzoekers-ontdekkers succesvolle ondernemers kunnen worden. Op die manier worden innovaties een concrete werkelijkheid, ten voordele van het medisch korps en de patiënten.

Over ons

De Stichting werd in 2007 opgericht door Dr. Bernard Majoie en is vandaag een erkende instelling van openbaar nut. Ze verstrekt actieve ondersteuning aan onderzoek volgens de principes van Venture Philanthropy, dat gedegenheid en professionaliteit aan vrijgevigheid koppelt. De projecteigenaren worden ondersteund door een multidisciplinair team en een netwerk van experts.

Hoe kunt u ons helpen

Door op uw beurt Venture Philanthropist te worden, maakt u een groot verschil. Breng hoop en red patiënten die aan kanker lijden, door te doneren, corporate partner te worden, of deel te nemen aan onze evenementen.

100% model

100% van uw giften gaat rechtstreeks naar de projecten: dat is onze belofte.

Om de maximale impact van uw vrijgevigheid te garanderen, worden al uw giften rechtstreeks en uitsluitend toegewezen aan onderzoeksprojecten die streng door de Stichting zijn geselecteerd en door onze wetenschappelijke experts zijn gevalideerd. Alle operationele en communicatiekosten van de Stichting worden gedekt door een aparte schenking van onze stichter, Bernard Majoie. U weet dus precies waar uw vrijgevigheid aan is gewijd.

Impact- en Voortgangsverslag 2021

Naast het informeren over de verschillende activiteiten van de Stichting, is het voor ons belangrijk om met u de voortgang van de door onze donateurs gesteunde projecten te delen en vooral om de impact ervan te meten.

Twee sleutelfiguren verdienen uw aandacht:
– Onze laureaten hebben vorig jaar 8 nieuwe octrooien aangevraagd, bovenop de 25 bestaande.
131 banen zijn tot nu toe gecreëerd onder onze projectleiders

Wij zijn trots op onze onderzoekers-ontdekkers-ondernemers die zich inzetten om kanker te verslaan. Uw steun motiveert ons om onze missie met enthousiasme en vastberadenheid voort te zetten.