Van lab naar ziekenbed

3 succesfactoren om veelbelovende wetenschappelijke ideeën om te zetten in tastbare medische oplossingen.

Rigoureuze selectie

Om de kansen op een succesvolle afloop te maximaliseren, hanteert de Stichting strenge criteria (14 punten) voor de selectie van de projecten die ze zal ondersteunen. Komt het project tegemoet aan een onvervulde medische behoefte? Is het waarlijk vernieuwend? Is het opgewassen tegen de kritische blik van onafhankelijke experts?

Ondernemersadvies

De Stichting bevordert het welslagen van onderzoekers-ontdekkers via haar netwerk van wetenschappelijke specialisten en door nauw betrokken te blijven bij kwesties van management en ondernemerschap.

Contacten met de beste
netwerken

De Stichting heeft netwerken opgezet van experts op het gebied van wetenschap, regelgeving, financiën, evenals op het gebied van octrooien, productie en bedrijfsbeheer van start-ups. Naargelang van de noden van het project, stellen we de juiste profielen ter beschikking.

Tussenkomst van de Stichting Fournier-Majoie op een cruciaal moment in het proces

We helpen projectleiders de essentiële fasen van onderzoek en ontwikkeling te volbrengen tegen de laagst mogelijke kost, om hun kans op een goede afloop te vergroten en zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de vraag "het project verder zetten of stopzetten?"

€1 = €4 tot €8

Uw steun wordt vermenigvuldigd

Overheidsfinanciering

Met het bewijs van private financiële steun (zoals die van de Stichting) kunnen ook – doorgaans regionale – investeringsfondsen aangetrokken worden voor het project. Met een private bijdrage van 100 kunnen de publieke middelen oplopen tot 133 extra.

Bijkomende private financiering

Als aanvulling op die financieringsbronnen kan de Stichting netwerken van particuliere investeerders en durfkapitaalinvesteringsfondsen aanspreken, waarmee de activiteiten van het project op korte en middellange termijn kunnen worden ontwikkeld.

Uw belastingvoordeel

Door meer dan €40 te schenken aan het Fonds Vrienden van de Stichting Fournier-Majoie, ondergebracht bij de Koning Boudewijnstichting, hebt u recht op een belastingvermindering van 45% van uw gift (als Belgische ingezetene). Een gift van €1000 kost dus in werkelijkheid maar €550.

Een andere filantropische insteek

Om de strijd tegen kanker vooruit te helpen, koos de Stichting ervoor zich op te stellen als Venture Philanthropist. Wanneer een gesteund project inkomsten genereert, gaat een deel daarvan terug naar de Stichting, die er andere projecten mee helpt te financieren. Zij die werden “geholpen” worden zelf ”helpers” en er komt een virtueuze cirkel tot stand. Door lid te worden van de Kring van Venture Philanthropists, ondersteunt u niet één, maar meerdere projecten. Uw schenkingen krijgen een blijvend karakter. Uw impact wordt echt vermenigvuldigd.

Meer weten >

Ontdek onze lopende projecten

Help Karine en Henry en steun het "Chasing the clouds" project

Karine (31) lijdt aan eierstokkanker en Henry (64) aan colorectale kanker. De cellen van deze kankers hebben de bijzonderheid bepaalde proteïnen in zeer grote hoeveelheden te produceren en zo wolkenclusters te vormen die ons immuunsysteem neutraliseren.

Apmonia Therapeutics heeft een immunotherapeutische behandeling ontwikkeld die precies op deze wolken jaagt, zodat onze T-cellen de schadelijke cellen kunnen aanvallen.

De Stichting heeft u nodig om een eerste tranche van 375.000 € bij te dragen aan dit project.

Meer weten over het project >

Help Arthur en steun het “Onzichtbaarheidsmantel” project

Arthur (7) heeft nierkanker, de vierde meest voorkomende vorm van kanker bij kinderen. Eén hoop ligt in gerichte therapieën, ADC’s genoemd, die selectief chemotherapeutische middelen rechtstreeks bij kankercellen afleveren, waarbij gezonde cellen worden gespaard. Het probleem is dat ADC’s door de lever kunnen worden opgeruimd en ongewenste toxiciteit kunnen veroorzaken.

De onzichtbaarheidsmantel, ontwikkeld door Mablink Bioscience, verbergt de ADC’s voor de filterende cellen van de lever en stelt hen in staat hun jacht op kankercellen voort te zetten.

Deze nieuwe generatie ADC’s zou 10x effectiever zijn!

Om dit project uit te voeren, wil de Stichting 500.000 € vinden.

Meer weten over het project >

Voorbeeld van een succesverhaal

Een doorbraak op het gebied van HER2-positieve borstkanker met hersenmetastasen.

Precirix (vroeger Camel-IDS) is een satellietbedrijf van de Vrije Universiteit Brussel dat werd opgericht in 2014. Het associeert een radioactief element met nano-antilichamen van lama’s. Wanneer de nano-antilichamen tumorcellen binnendringen, scheiden ze zich van de radioactieve component. Die bestraalt de kern van de tumor en vernietigt er uitsluitend de beoogde cellen. Dankzij de VUB, de Stichting en drie Belgische Business Angels, konden Professor Tony Lahoutte en Precirix in 2017 met succes een klinisch onderzoek van fase I afronden voor haar belangrijkste product, CAM-H2.

Meer weten >

Onze partners

Als donor maakt u deel uit van onze belangrijkste partners, en daarvoor zijn we u dankbaar.
In onze steeds complexere wetenschappelijke en regelgevende omgeving, zijn ook onze institutionele partners essentieel. Dat zijn over het algemeen universiteiten, dienstverlenende bedrijven (klinische onderzoeksorganisaties, biostatistische diensten, biobanken, agentschappen en adviseurs inzake intellectuele eigendom of regelgeving, enz.), publieke / private investeerders, diagnostische bedrijven, of nog andere stichtingen die het net zoals wij tegen kanker opnemen.

Onze belangrijkste partners >