100% van uw donaties rechtstreeks naar wetenschappelijke projecten

Wat is ondernemende filantropie?

Filantropie omdat we altruïsme, een afwezigheid aan persoonlijk gewin en een meerjarige engagement combineren.

Ondernemende omdat onze resultaatgerichte steun juist bestaat uit het toerusten en adviseren van projectleiders in hun ondernemende aanpak, het zoveel mogelijk beperken van risico’s en het systematisch meten van de impact en het potentieel van projecten.

« Filantropreneurs” zijn de boegbeelden van deze nieuwe benadering van filantropie gebaseerd op effectiviteit en impact, geleend uit het bedrijfsleven.

Van lab naar patiënt: ondersteuning X 3 van de Stichting

1. We identificeren

Om de slaagkansen van een project te vergroten, voert de Stichting een strenge analyse uit van veelbelovende oncologieprojecten.

We baseren onze analyse op 14 wetenschappelijke, commerciële en financiële criteria.

Voldoen ze aan een onbeantwoorde medische behoefte? Zijn ze echt innovatief? Voldoen ze aan de kritische blik van onafhankelijke experts?

Ontdek onze selectiecriteria >

2. Wij financieren

Door tot 2,5 miljoen euro per project toe te kennen, biedt de Stichting aanzienlijke financiële steun aan projectleiders in een ontwikkelingsfase waarin investeerders over het algemeen terughoudend zijn.

Onze inzet voor ondersteuning heeft een positief effect op een hele reeks andere financiële spelers. Onze ervaring en methodologie stellen hen gerust en ze zien duidelijker het potentieel van het project.

3. We bieden ondersteuning

Om hen te helpen slagen, biedt de Stichting haar laureaten een uitgebreid netwerk van wetenschappelijke experts (in oncologie, pathologie, galenica, chemie, etc.), technische experts (voor juridische kwesties, kwaliteitscontrole en -borging, intellectueel eigendom, etc.), financiële experts (bijvoorbeeld om de waarde van het bedrijf te schatten) en bedrijfsexperts (strategie, marktonderzoek, organisatie, communicatie, etc.).

En niet te vergeten toegang tot een netwerk van private en publieke investeerders voor fondsenwerving.

Wat ons onderscheidt

100% model

100% van uw donaties gaat rechtstreeks naar de projecten.
Dat is onze belofte.

Om ervoor te zorgen dat uw vrijgevigheid een maximale impact heeft, gaan al uw donaties rechtstreeks en exclusief naar de onderzoeksprojecten die streng geselecteerd zijn door de Stichting en gevalideerd door onze wetenschappelijke experts.

Alle werkings- en communicatiekosten van de Stichting worden gedekt door een aparte schenking van onze oprichter, Dr. Bernard Majoie. U weet dus precies waar uw vrijgevigheid naartoe gaat.

Ondernemend DNA

Ons DNA ligt dicht bij dat van ondernemers

Onze ondernemersgeest komt duidelijk tot uiting in onze visie
“Ondernemen om kanker te verslaan”, evenals in een reeks kenmerken waar
bedrijfsleiders zich onmiddellijk mee zullen identificeren:

 1. Een sterke ambitie
  gericht op het bieden van nieuwe therapeutische oplossingen
 2. (Gemeten) risico’s nemen
  door ons kapitaal vast te leggen na een strenge selectie van projecten
 3. Een zoektocht naar impact
  door levens te helpen redden en banen te creëren
  (137 banen gecreëerd binnen de teams van onze laureaten)

De impact meten

Als onderdeel van onze filantropreneuriale aanpak maken we er een punt van om de impact van onze beslissingen, acties en vooruitgang te evalueren

Impact op de gezondheid

Alle geselecteerde projecten hebben tot doel een medische oplossing te bieden aan mensen die aan kanker lijden.

Als we alle projecten die door de Stichting worden gesteund zouden samenvoegen, in de veronderstelling dat ze allemaal patiënten zouden bereiken, zouden we een vitale impact kunnen hebben op 7 miljoen mensen.

Economische impact

Om onderzoek vooruit te helpen, hebben we hersens en handen nodig. Onze projectleiders hebben 137 banen gecreëerd binnen hun jonge structuren.

Dit is een echte impact op de economische groei, die ook kansen biedt voor onze jonge onderzoekers.

Vermenigvuldigde impact

€1 gedoneerd wordt €8 voor onze projectleiders !

Dankzij de fiscale aftrekbaarheid van donaties, de toegang tot publieke fondsen (die wordt vergemakkelijkt doordat onze steun als privé wordt beschouwd) en het aantrekken van andere investeerders die onze inzet volgen, wordt de donatie echt vermenigvuldigd.

Een virtueuze cirkel waarin geholpenen, helpers worden

Overdracht is een van de fundamentele waarden van de Stichting.

Onze oprichter, Dr. Bernard Majoie, was zich bewust van de kansen die hem werden geboden om ondernemer te worden en de deuren naar succes te openen en wilde “de gunst teruggeven“.

Deze filosofie is nog steeds een van de drijvende krachten achter ons werk. Elke laureaat die steun krijgt van de Stichting verbindt zich er namelijk toe om toekomstige onderzoekers zelf te helpen als hun initiatief succesvol is. Op deze manier gaan ze van geholpenen naar helpers en dragen ze bij aan de opwaartse spiraal die de Stichting kenmerkt.

Op deze manier krijgen de donaties een bljvend karakter : ze ondersteunen niet één, maar meerdere opeenvolgende projecten.

Ontdek onze huidige projecten

Successen op ons conto

Van lama's afgeleide nano-antilichamen voor de behandeling van bepaalde borstkankers

Precirix, een biotechbedrijf gevestigd in Jette (B), ontwikkelt en produceert precisieradiofarmaceutica op basis van nano-antilichamen afkomstig van lama’s.

Ze leveren radioactieve isotopen zeer gericht aan kankercellen.

Deze nano-antilichamen, die 10x kleiner zijn dan conventionele antilichamen, kunnen de natuurlijke bloed-hersenbarrière passeren.

Er is een fase I/II klinische studie aan de gang, met name voor de behandeling van HER2+ borstkanker met hersenuitzaaiingen.

Een test om het verloop van een leverziekte te voorspellen

Het team van Prof. Nico Callewaert aan de UGent heeft het Glyco Liver Profile® ontworpen, ’s werelds eerste test op basis van een glycaanhandtekening, die de mogelijke progressie van hepatitis naar fibrose en van fibrose naar levercirrose kan diagnosticeren en opvolgen.

Deze bloedtest is een vroege voorspeller van de progressie van virale hepatitis naar hepatocarcinoom en zal doorslaggevend zijn bij de beslissing welke behandelingen moeten worden toegepast om progressie naar de volgende fase, die nog schadelijker is voor de lever, te voorkomen.