Stichting Fournier-Majoie in 3 cijfers

2007

De Stichting helpt sinds haar oprichting in 2007 onderzoekers-ontdekkers met het op de markt brengen van medische oplossingen, die de kans op herstel van kankerpatiënten vergroten. Wij steunen projecten op het gebied van kankerdetectie, -identificatie en -behandeling.

9 000 000 +

Het bedrag dat de Stichting tot op heden aan de geselecteerde projecten heeft toegekend, loopt op tot meer dan 9 miljoen euro. Voor elk project wordt een ontwikkelingsplan met de belangrijkste mijlpalen opgesteld. Telkens wanneer een project met succes een fase heeft voltooid, wordt een nieuwe financieringstranche vrijgegeven.

19

Sinds de oprichting in 2007 heeft de Stichting meer dan 350 aanvragen bestudeerd. Op basis van de strenge selectiecriteria werden 19 kandidaten weerhouden. We hebben de laureaten steun verleend onder de vorm van financiële middelen en managementondersteuning.

Voorgeschiedenis

De Stichting is ontstaan uit de overtuiging van Dr. Bernard Majoie dat te veel veelbelovende wetenschappelijke onderzoeksprojecten op het gebied van kanker niet aan het bed van de patiënt belandden bij gebrek aan financiële steun en adequaat beheer.

Meer dan 35 jaar lang heeft Bernard Majoie zich toegelegd op de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten van de Laboratoires Fournier, die hij van een familiebedrijf met 400 werknemers heeft omgevormd tot een wereldwijd laboratorium met meer dan 4.000 werknemers.

Gesterkt door dit succes besloot hij “de gunst terug te geven” door in 2007 een Stichting op te richten met een deel van zijn persoonlijke vermogen. Zijn doel? Onderzoekers-ontdekkers helpen die, net als hij, voor talrijke uitdagingen staan bij het uitbreiden of verbeteren van het medische arsenaal om kanker te bestrijden.

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Stichting in 2017 heeft Bernard Majoie het stokje doorgegeven aan zijn zoon Jérôme, om zijn filantropisch werk voort te zetten en door te gaan met “Ondernemen om kanker te verslaan”.

Onze oprichter overleed in december 2021, geveld door kanker.

Het team

Het team dat instaat voor het dagelijks beheer van de Stichting bestaat uit Jérôme Majoie (Voorzitter en CEO), Frédéric Galland (Financiën en Administratie), Mathilde Jooris (Philanthropie) en Serge Schmitz (Strategie Fundraising en Communicatie). Ze worden daarbij ondersteund door twee experts en een Wetenschappelijke en Investeringsadviesraad.

Meer weten >

Projectleiders

Deze zijn voornamelijk afkomstig uit universitaire onderzoeksgroepen en hebben de eerste fasen van de ontwikkeling van hun project met succes afgerond. Ze hebben al een patent aangevraagd en kunnen een gevalideerd preklinisch bewijs van concept voorleggen. Gedreven om te ondernemen, hebben ze al een start-up opgericht.

Meer weten >

Governance

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Stichting in 2017, heeft onze oprichter, Dr. Bernard Majoie, de fakkel van Voorzitter doorgegeven aan zijn zoon Jérôme Majoie. De Raad van Bestuur bestaat uit vijf andere leden. Ze zetelen allemaal op pro bono basis.

Meer weten >

Selectiemethodologie van onze projecten, stap voor stap

We analyseren en formuleren aanbevelingen voor alle dossiers die ons worden voorgelegd, zelfs als die niet worden weerhouden. In aanmerking komende projecten worden geanalyseerd op basis van 14 wetenschappelijke, commerciële en financiële criteria. De Wetenschappelijke en Investeringsadviesraad heeft een onderhoud met de projectleider. Indien nodig, voeren internationale experts bijkomende analyses uit. Alleen gevalideerde projecten worden ter goedkeuring en ter bepaling van de investeringsmodaliteiten (participaties, converteerbare leningen of andere) aan de Raad van Bestuur voorgelegd.

Meer weten >

Voor meer impact, hanteren we een nieuwe filantropische benadering

De Stichting spreekt zich nadrukkelijk uit voor het model van Venture Philanthropy, dat de ziel van filantropie verenigt met de geest van investeren, om een maatschappelijke impact te creëren.

Venture Philanthropy ontstond in de jaren negentig in de Verenigde Staten. Het onderscheidt zich door een belangeloos doel, een verbintenis op relatief lange termijn en het verstrekken van begeleiding om de resultaten, en vooral de impact van de projecten, te maximaliseren. Word lid van de Kring van Venture Philanthropists tegen Kanker: die staat voor bezielde schenkers, duurzame giften, sterke impact.

Meer weten >

Wetenschappelijk project indienen

Wilt u een project indienen om beroep te doen op steun van de Stichting?

Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden.

of neem contact met ons op circle@fournier-majoie.org