Rigoureuze selectie

Elke aanvraag dient, wanneer van toepassing, relevante informatie te verstrekken met betrekking tot onderstaande criteria, waarop de beoordeling zal worden gebaseerd (wegingsfactor tussen haakjes, 1 =Laag, 3=Hoog):

 1. Aan een onvervulde medische behoefte beantwoorden (3)
 2. Managementvaardigheden (3)
 3. Marktpotentieel / concurrentievoordeel (3)
 4. Valorisatiestrategie (3)
 5. Technologische validatie of preklinische proof of concept (3)
 6. Intellectuele eigendom (IP): ten minste Freedom to Operate of strategie (3)
 7. (Publieke of particuliere) financiering of strategie om die te bekomen (2)
 8. Beschikbaarheid van kwaliteitssamples (retrospectieve onderzoeken) en/of een ondertekende overeenkomst met clinici (prospectieve onderzoeken) met een duidelijke uiteenzetting van de verdeling van de octrooirechten (3)
 9. Validering van het onderzoek door een expert in biostatistiek (2)
 10. Beschikbaarheid van een industriële assay / ontwikkeling van medische devices / diagnostische testvaardigheden: interne standaardprocedure (SOP) geïmplementeerd en nageleefd, controle en validering door externe kwaliteitsborging (2)
 11. Reguleringsstrategie (2)
 12. Planning en budgetnauwkeurigheid (2)
 13. Risicobeoordeling (succes / faalratio) op basis van de bestaande gegevens (2)
 14. In kaart brengen van de concurrentie (2)