De Fournier-Majoie Stichting in 3 cijfers

2007

De Stichting is actief sinds 2007 en helpt onderzoekers medische oplossingen te bieden om de kans op genezing van kanker te vergroten.

We steunen projecten voor detectie, identificatie en behandeling.

10 000 000 +

Tot op heden heeft de Stichting meer dan 10 miljoen € toegekend aan de verschillende geselecteerde projecten.

Elk project heeft een overeengekomen ontwikkelingsplan met belangrijke mijlpalen. Naarmate elke fase wordt gevalideerd, worden de financieringstranches vrijgegeven.

19

Sinds de oprichting heeft de Stichting meer dan 250 aanvragen onderzocht.

Na een rigoureus selectieproces zijn 19 kandidaten geselecteerd als laureaten en hebben ze kunnen profiteren van onze steun in de vorm van financiële middelen en ondernemersbijstand.

Onze geschiedenis

De Stichting is ontstaan uit de overtuiging van Dr. Bernard Majoie dat te veel veelbelovend kankeronderzoek de patiënten niet bereikte door een gebrek aan adequate financiële en bestuurlijke ondersteuning.

Gedurende meer dan 35 jaar wijdde hij zich aan de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten van de Laboratoires Fournier, die hij van een familiebedrijf met 400 werknemers liet uitgroeien tot een wereldwijd laboratorium met meer dan 4000 werknemers.

Voortbouwend op dit succes besloot hij “de gunst terug te geven” door in 2007 een Stichting op te richten, die hij begiftigde met een deel van zijn persoonlijk vermogen. Het doel? Onderzoekers helpen die, net als hij, geconfronteerd worden met talrijke uitdagingen om het medisch arsenaal in de strijd tegen kanker uit te breiden of te verbeteren.

Ter gelegenheid van de 10e verjaardag van de Stichting in 2017 gaf Bernard Majoie het stokje door aan zijn zoon Jérôme, om zijn filantropische werk voort te zetten en door te gaan met “Ondernemen om kanker te verslaan”.

Onze oprichter stierf in december 2021 aan kanker.

Onze waarden

Helpen

Altruïsme en empathie vormen de kern van alles wat de Stichting doet.

Door onderzoekers te ondersteunen bij het omzetten van hun ontdekkingen in innovatieve kankertherapieën, is ons belangrijkste doel om hoop te brengen aan patiënten en levens te redden.

Doorgeven

“De gunst teruggeven” is een filosofie die onze oprichter dierbaar is en een van de drijvende krachten achter ons werk. Elke laureaat die steun ontvangt van de Stichting verplicht zich, als hij succesvol is, bij te dragen aan de financiering van andere projecten en op zijn beurt toekomstige onderzoekers te helpen.

Op die manier, geholpenen worden helpers en dragen bij aan de vorming van een opwaartse spiraal die kenmerkend is voor de Stichting.

Engagement

We combineren altruïsme, een afwezigheid aan persoonlijk gewin en een meerjarige engagement.

Alle leden van de Raad van Bestuur, de Wetenschappelijke en Investeringsraad en de CEO voeren hun taken pro bono uit. Met haar ondernemend DNA aarzelt de Stichting niet om haar kapitaal in te zetten na een strenge selectie van projecten.

Professionalisme

We zetten ons in voor transparantie via ons 100%-model en voor striktheid via een rigoureus selectieproces voor wetenschappelijke projecten.

We zorgen ervoor dat we zo weinig mogelijk risico lopen terwijl we de nieuwe behandelingen die door onze laureaten zijn ontwikkeld naar de patiënten brengen.

Het operationele team

De Stichting wordt dagelijks actief geleid door een team bestaande uit Jérôme Majoie (voorzitter en CEO), Frédéric Galland (financiën en administratie), Mathilde Jooris (filantropie), Coralie Lion (communicatie) en Serge Schmitz (fundraising en marketingstrategie).

Ze worden ondersteund door twee wetenschappelijke experts, Ana Maricevic en Dr. Peter De Waele, en een wetenschappelijke en investeringsadviesraad.

Meer weten

Project leiders

Ze komen voornamelijk uit de wereld van het universitaire onderzoek en hebben de eerste fasen van de ontwikkeling van hun project succesvol afgerond. Ze hebben een patent aangevraagd en hebben een gevalideerd preklinisch proof of concept. Gedreven om te ondernemen, hebben ze al een start-up opgericht.

Meer weten >

Bestuur

Ter gelegenheid van de 10e verjaardag van de Stichting in 2017 heeft onze oprichter, Dr. Bernard Majoie, het voorzitterschap overgedragen aan zijn zoon, Jérôme Majoie.

De Raad van Bestuur bestaat uit vijf andere leden. Ze werken allemaal pro bono.

Meer weten

Uw wetenschappelijke project indienen

Wilt u een project indienen om beroep te doen op steun van de Stichting ?

Klik hier om het formulier te downloaden.

of neem contact met ons op circle@fournier-majoie.org