100% van uw giften gaat rechtstreeks naar de projecten

The Circle of Venture Philanthropists against cancer

Een innovatief ondernemend engagement met een grote maatschappelijke impact en een volkomen belangeloos doel.

Virtueuze cirkel...

Laureaten wiens project succesvol is, doen een wederdienst door ad minima de geïnvesteerde middelen terug te betalen, waarmee nieuwe veelbelovende projecten kunnen worden gesteund. Zo worden zij die zijn “geholpen” zelf “helpers”. In deze virtueuze cirkel krijgen giften een blijvende aard.

Venture…

“Venture” staat hier voor professionaliteit, die nodig is om het potentieel van een onderzoeksproject te beoordelen, de risico’s van het onderzoek in te schatten en de waarlijk innovatieve en voordelige elementen voor patiënten en de medische wereld te herkennen.

Philanthropists…

De principes van Venture Philanthropists eren, is blijk geven van onbaatzuchtigheid, toewijding en altruïsme. Uw giften dragen in alle transparantie bij aan de unieke en voor de Stichting kenmerkende virtueuze cirkel.

Concrete projecten ondersteunen

De Stichting Fournier-Majoie heeft zorgvuldig en professioneel veelbelovende projecten geselecteerd die tastbare medische vooruitgang kunnen brengen bij diverse vormen van kanker: eierstokkanker, colorectale kanker, borstkanker, nierkanker, bloedkanker en vele andere.

Deze ziekten treffen vrouwen en mannen, zowel jong als oud. De onderzoekers die u steunt, hebben een potentiële oplossing gevonden waarvan de doeltreffendheid en superioriteit ten opzichte van de huidige onbevredigende behandelingen moet worden aangetoond.

Help Karine, Henry, Arthur’s papa en zo vele anderen.

U kunt ons op tal van manieren helpen

Impact op de gezondheid

Zolang kanker blijft doden, hoeft de Stichting verdergaan met het identificeren, steunen en begeleiden van projecten die hoop brengen. Uw inzet aan onze zijde betekent een flinke steun in de rug voor onderzoekers-ontdekkers-ondernemers. Met uw steun kan de Stichting hen helpen de fasen die aan de industrialisatie voorafgaan te optimaliseren, om hun kansen op succes te vergroten.

Als dat lukt, kan de medische wereld aan het einde van het proces nieuwe oplossingen met bewezen voordelen aan patiënten voorstellen.

Economische impact

Uw steun aan de door de Stichting geselecteerde projecten maakt het creëren van jobs mogelijk.

Om in zijn opzet te slagen, heeft de onderzoeker-ontdekker versterking nodig van professionals, die het project wetenschappelijk en industrieel haalbaar maken.

Zonder te vergeten dat betere diagnoses en betere behandelingen ook in de brede zin een bron van besparingen zijn voor de Maatschappij. Wanneer het project succesvol is, heeft het opgerichte bedrijf alle kans om te groeien en bloeien… dankzij uw steun.

Uw impact op korte termijn: vermenigvuldigingseffect van uw gift

€1 op tafel gelegd, levert €8 op om het project te steunen. Wegens de fiscale aftrekbaarheid, is de ware kostprijs van uw nominale gift van €1000 maar €550.

Particuliere giften maken het verkrijgen van op zijn minst hetzelfde bedrag in publieke middelen mogelijk. En tenslotte trekt de reputatie van de Stichting andere particuliere financieringen aan.

Uw impact op lange termijn: uw giften worden duurzaam

Een zorgvuldige selectie van veelbelovende projecten en begeleiding van de bovenste plank vergroten de kans op een succesverhaal. Projecten die met succes de eindstreep halen, brengen de virtueuze cirkel op gang. Daarin vloeien de geïnvesteerde middelen terug naar de Stichting, die er weer nieuwe projecten mee kan steunen, enzovoort. Zij die werden “geholpen”, worden op hun beurt “helpers”.

Uw gift wordt een lange termijninvestering met een vermenigvuldigingseffect op haar impact. Uw schenking krijgt een blijvend karakter.

100% model

100% van uw giften gaat rechtstreeks naar de projecten: dat is onze belofte.

Om de maximale impact van uw vrijgevigheid te garanderen, worden al uw giften rechtstreeks en uitsluitend toegewezen aan onderzoeksprojecten die streng door de Stichting zijn geselecteerd en door onze wetenschappelijke experts zijn gevalideerd. Alle operationele en communicatiekosten van de Stichting worden gedekt door een aparte schenking van onze stichter, Bernard Majoie. U weet dus precies waar uw vrijgevigheid aan is gewijd.