Word corporate partner

Betrek uw bedrijf bij een maatschappelijk doel, dat antwoorden zoekt voor een probleem dat 1 op 3 mensen treft en waar de stakeholders in uw bedrijf, uw medewerkers en uw markt baat bij hebben.

Betrek uw merk, dat er nog meer uitspringt en een concurrentievoordeel behaalt. Een overgrote meerderheid van klanten koopt liever producten van een merk dat een goed doel ondersteunt.
Wijs bijvoorbeeld een deel van de inkomsten van een product of dienst toe aan een emblematisch project van de Stichting, en laat het uw klanten en prospecten weten.

Betrek uw klanten, omdat we samen sterker staan in de strijd tegen kanker.
Voor elke actie of gift van een klant, kan uw bedrijf zich bijvoorbeeld verbinden om het dubbele te doen (met of zonder maximumbedrag).

Betrek uw medewerkers en versterk hun verbondenheid met uw bedrijf.
Weten dat we ook werken om levens te redden is een buitengewone drijfveer, en nog meer als één van uw medewerkers direct of indirect met kanker wordt geconfronteerd.
Organiseer bijvoorbeeld sportieve, culturele of feestelijke challenges voor uw medewerkers, die rond de u zo dierbare filantropische waarden draaien.

Word sponsor van één van onze evenementen : een andere manier om uw bedrijf te promoten en onze zaak te steunen.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden voor partnerschap of sponsoring.
corporate@fournier-majoie.org
Tel.: +32 2 370 47 25