Betere gegevensanalyse

Project van 2017 Toegewezen bedrag 400 000,00 €

De hoofdactiviteit van DNALytics bestaat in het uitvoeren van statistische analyses van gegevens, die door haar klanten (diverse spelers op gezondheidsgebied) werden gegenereerd, om hun onderzoeksresultaten te valideren en tegelijkertijd aanbevelingen te doen voor de ontwikkeling en het op de markt brengen van producten of diensten.

Sinds 2009/2010 heeft DNAlytics zijn expertise op het gebied van biostatistiek en de ontwikkeling van diagnosekits ten dienste gesteld van vijf programma’s, die door de Stichting worden ondersteund.

De Stichting steunt Thibaut Helleputte, oprichter en CEO van deze spin-off van de Université Catholique de Louvain, al meer dan 10 jaar. Overtuigd van de relevantie van de aanbevelingen en van de knowhow van het team, heeft de Stichting hen sinds twee jaar leningen verstrekt voor een totaalbedrag van € 400.000. Sinds de laatste kapitaalverhoging is de Stichting lid van de raad van bestuur van DNAlytics.