Chasing the clouds

Immunotherapie - eierstokkanker en colorectale kanker

Project van 2020 Toegewezen bedrag in discussie

Gewoonlijk worden zogenaamde “vaste” kankertumoren eerst chirurgisch verwijderd. Deze operatie wordt gevolgd door een behandeling met chemotherapie(s) en/of radiotherapie om eventuele resterende kankercellen te elimineren.

Deze eerstelijnsbehandelingen slagen er echter niet altijd in om alle kwaadaardige cellen te verwijderen, vooral omdat ze resistentie kunnen ontwikkelen en/of al naar andere organen zijn gemigreerd. Het risico op een terugval en kanker zien uitzaaien is dan een reëel gevaar voor de patiënt.

Incidentie en sterfte

In het geval van eierstokkanker zijn er elk jaar meer dan 66.000 nieuwe gevallen in Europa. Ook nu nog sterven in Europa jaarlijks meer dan 44.000 vrouwen aan eierstokkanker.

Colorectale kanker is de tweede meest voorkomende vorm van kanker en treft meer mannen dan vrouwen. Elk jaar worden in Europa bijna 520.000 mensen gediagnosticeerd met colorectale kanker en het is de oorzaak van meer dan 244.000 sterfgevallen.

(bron: Globocan 2020)

De hoop op immunotherapie

Geconfronteerd met deze uitdagingen wekt immunotherapie nieuwe hoop, en het project onder leiding van Apmonia Therapeutics in het bijzonder.

Om verschillende overlevingsfuncties te vervullen (b.v. bloedvaten aanmaken, groei activeren), produceren de genen van een tumor eiwitten. Afhankelijk van hun aard kunnen deze eiwitten zich binnen of buiten de cel bevinden. Bij eierstok- en colorectale kankers worden TSP-1-eiwitten in zeer grote hoeveelheden geproduceerd en, als een wolkenhoop, bevinden zij zich rond de cel.

Ons immuunsysteem heeft verschillende soldaten, waaronder T-cellen, die tot taak hebben abnormaal functionerende cellen, zoals kankercellen, te vernietigen. Deze soldaten zijn uitgerust met antennes (waaronder een met de naam CD47) om doelen op te sporen voor een aanval.

Verloren in de wolken gevormd door TSP-1 eiwitten rond de tumor, kunnen de soldaten niet in actie komen.

 

De wolken najagen

Apmonia Therapeutics heeft een immunotherapeutische behandeling ontwikkeld die specifiek gericht is tegen deze wolken. Het product, TAX2 genaamd, hecht zich aan hen en zorgt ervoor dat de antennes van de soldaten normaal kunnen functioneren, de kankercellen lokaliseren en aanvallen.

 

Karine en Henry

Vooral voor patiënten met eierstok- of colorectale kanker is deze immunotherapie hoopgevend. Om de vele betrokken vrouwen te personifiëren, hebben we ervoor gekozen om ze “Karine” te noemen. En voor de mannen: “Henry”.

 

Voor alle “Karine” en alle “Henry” heeft de Stichting ervoor gekozen om een groot deel van dit veelbelovende project te steunen, door in een eerste fase 375.000 EUR bij te dragen die nodig zijn om een sleutelstadium te bereiken in de ontwikkeling van deze toekomstige behandeling. Deze zal worden gevolgd door een tweede fase van 525.000 EUR.

Dit zijn de bedragen die we willen ophalen bij de Venture Philanthropists die u bent of binnenkort zult zijn. Help ons de kanker te verslaan.

 

Doe een gift