Neuroblastoom bij kinderen


Prof. Jo Vandesompele, Prof. Frank Speleman

Project van 2008 Toegewezen bedrag 1 173 320,00 €

Neuroblastoom is een tumor van het perifere zenuwstelsel, die 1 op de 100.000 kinderen treft. Deze kinderkanker kent één van de hoogste sterftecijfers. Elk jaar worden in België 25 nieuwe gevallen gediagnosticeerd. Hoewel de behandelingsmogelijkheden voor patiënten verbeterd zijn, is het noodzakelijk een prognostische test te ontwikkelen die de onmiddellijke toediening van de meest geschikte behandelingen voor kinderen mogelijk maakt.

De Stichting biedt al sinds 2008 financiële en operationele ondersteuning aan het team van Prof. Jo Vandesompele en Prof. Frank Speleman. Onze nauwe samenwerking heeft geleid tot de identificatie van een stukje genetisch materiaal, dat aanwezig is in het bloed van kinderen met neuroblastoom. Het kan in een eenvoudige bloedtest worden gebruikt om de ernst van de ziekte te bepalen en het verloop ervan te voorspellen. Het klinisch potentieel van de test wordt momenteel gevalideerd in het kader van het onderzoek “European Liquid Hope”.

De Stichting prijst de niet-aflatende inspanningen van het team van Prof. Jo Vandesompele, die met de Antoine Faes-prijs werden bekroond: “Een decennium van onderzoek naar de identificatie van biomerkers bij kinderen met neuroblastoom”.