Leverkanker

Project van 2007 Toegewezen bedrag 273 750,00 €

Hepatocellulair carcinoom is een van de meest dodelijke kankers. In België worden elk jaar 600 nieuwe gevallen opgetekend. De oorzaak van de kanker is een achteruitgang van de leverfunctie, meestal ten gevolge van een virale infectie (hepatitis B of C in 20% van de gevallen) of van alcoholgebruik (80% van de gevallen). De hepatocyten (levercellen) evolueren van een staat van fibrose naar die van cirrose, die uiteindelijk tot kanker kan leiden: hepatocarcinoom. Er bestaan preventieve behandelingen, die de evolutie van hepatitis naar fibrose en van fibrose naar cirrose tegengaan.

Met behulp van de test van Prof. Callewaert, kan men een prognose maken over die evolutie. Daarmee biedt hij doorslaggevende informatie om te beslissen welke behandelingen de evolutie naar de volgende, nog degressievere fase, kunnen voorkomen! Het gebruik van een dergelijke test is des te belangrijker, omdat maar 20% van de patiënten die voor hepatocarcinoom worden behandeld een levensverwachting tot 5 jaar hebben. Toen Prof. Nico Callewaert en zijn team hun plannen voor een vroeg-voorspellende bloedtest van de evolutie van virale hepatitis naar hepatocarcinoom aan ons Wetenschappelijk Comité voorlegden, wilde de Stichting onmiddellijk bijdragen aan het voltooien van dit onderzoeksprogramma.
Zeven jaar hard werk en begeleiding waren nodig om de test te valideren en te automatiseren. Er is een overeenkomst gesloten met het Engelse diagnostisch bedrijf Helena Biosciences Ltd. voor de industriële ontwikkeling en het commercialiseren van de test.
Op 4 oktober 2019 werd “Glyco Liver Profile®” in Gent gelanceerd. Deze eerste test op wereldvlak gebaseerd op de signatuur van “glycanen” (het wereldwijd erkende expertisegebied van het team van Prof. Callewaert), werd aan enkele honderden biologen en internationale experts op het gebied van hepatologie gepresenteerd. Glyco Liver Profile® komt tegemoet aan een cruciale behoefte en reikt het medisch korps een eerstekeusoplossing aan voor de diagnose en “monitoring” van leverziekten.

Deze test zal levens redden; De WHO schat dat meer dan een miljard mensen besmet zijn met endemische virale hepatitis, waaronder een groot aantal in Azië.