Feiten over kanker

50 jaar geleden overleefde maar één op vier patiënten kanker. Sindsdien heeft onderzoek geleid tot een beter begrip van de ziekte en tot de ontwikkeling van efficiëntere behandelingen. Tegenwoordig is de overlevingskans ongeveer één op twee (*). Dat is al beter, maar verre van bevredigend.

(*) Cancer Research UK, 2020

Diverse factoren zullen een verdere stijging van het aantal kankergevallen met zich meebrengen; daaronder zijn er de vergrijzing, omgevingsfactoren, enz. De schatting is dat tegen 2025 in de ontwikkelde landen één op drie mannen en één op vier vrouwen (*) in de loop van hun leven kanker zullen krijgen.

(*) www.frm.org, 2020

Hoe vroeger kanker wordt gediagnosticeerd en behandeld, hoe beter de kansen op overleving en totale remissie zijn. Anticiperen op het ontstaan van kanker, die vroegtijdig opsporen en een waaier van gerichte en gepersonaliseerde therapieën inzetten, zijn de beste troeven om levens te redden.

Onderzoek is cruciaal

De behandelingen van vandaag zijn het resultaat van het onderzoek van gisteren.

Om kanker te verslaan, zetten we onze schouders onder de meest veelbelovende innovaties
om ze van de laboratoriumtafel tot bij het ziekenbed te brengen.

Meer weten >

Kankeronderzoek kan frustrerend zijn

Effecten van behandelingen worden soms ondermijnd door het sluipend vermogen van kankercellen om eraan te ontsnappen, zich aan te passen en hun eigen weerstand op te bouwen.

Frustraties van patiënten

Hoe kan het dat we, na zoveel investeringen in onderzoek, nog geen manier hebben gevonden om alle vormen van kanker te genezen? Patiënten die met deze verraderlijke ziekte te maken krijgen, hopen op effectieve en draaglijke oplossingen… die snel beschikbaar zijn.

Frustraties van onderzoekers

Nadat de onderzoeker zijn ontdekking heeft gepatenteerd, moet hij op zoek naar financiering. Niet alle onderzoekers-ontdekkers hebben het in zich om ondernemers te worden. Veelbelovende projecten mislukken maar al te vaak wegens te weinig middelen of een gebrek aan kennis van de ontwikkelingsfasen.

Frustraties van schenkers

Waar wordt mijn gift precies voor gebruikt? Hoe groot is het aandeel dat naar werkingskosten gaat? Hoe kan ik weten wat de impact van mijn gebaar is? Hoeveel voortgang maken de projekten? Dat zijn legitieme vragen van donoren, die niet altijd beantwoord worden.

Onze unieke aanpak om kanker te bestrijden

Na een selectie van de meest veelbelovende projecten op basis van strenge criteria, helpen we de laureaten de stap naar ondernemerschap te zetten en hun ontdekking op de markt te brengen. De Stichting verstrekt hen niet alleen financiële middelen (tot 2,5 M€ per project), maar brengt hen ook in contact met bedrijfsmanagementexperts en een multidisciplinair wetenschappelijk netwerk.

We houden onze donoren in alle transparantie op de hoogte van de voortgang van de projecten. Met ons 100% -model worden alle giften rechtstreeks aan de projecten toegewezen.

Meer weten >

Help ons levens te redden

Karine (31) leidt aan eierstokkanker en Henry (64) aan dikkedarmkanker. Deze twee ziekten worden elk jaar bij meer dan 580.000* mensen in Europa gediagnosticeerd. De Stichting steunt een team dat een immunotherapiebehandeling voor deze twee kankers in het bijzonder ontwikkelt. Het project heeft de naam “Chasing the clouds” gekregen.

Arthur’s papa heeft longkanker. Ultra-gerichte geneesmiddelen blijken een veelbelovende therapeutische weg te kunnen zijn. De Stichting heeft ervoor gekozen een project te steunen dat gericht is op de ontwikkeling van een nieuwe generatie ADC’s (Antibody Drug Conjugate) voor de bestrijding van verscheidene vaste en vloeibare kankersoorten. Hun bijzonderheid komt van een onzichtbaarheidsmantel die deze medicijnen tot 10x effectiever maakt.

Meer weten over het project “Chasing the clouds” >
Meer weten over het project “Onzichtbaarheidsmantel” >

(*) Globocan 2020 - Europa: dikkedarmkanker = 519.820 gevallen, eierstokkanker = 66.693 gevallen