Over ons

Missie

De Stichting Fournier-Majoie is een non-profitorganisatie met als missie het identificeren, ondersteunen en begeleiden van veelbelovende onderzoekers om baanbrekende oplossingen voor kankerpatiënten te ontwikkelen.

Sinds haar oprichting in december 2006 steunt en begeleidt de Stichting Fournier-Majoie ondernemende onderzoekers in elke fase van biomerkerontwikkeling.

Ons doel bestaat eruit de medische gemeenschap te voorzien van de vereiste instrumenten, nodig voor de vroege detectie en/of identificatie en de prognose van kanker. Op die manier zullen kankerpatiënten dus meer efficiënt behandeld worden.

Tot maart 2014 wees de Stichting Founier-Majoie Foundation een totaal bedrag van €4.799.453 toe aan geselecteerde projecten. Daarvan is €3.554.916 ook reeds effectief betaald.

Venture filantropie

Onze stichting voert een aanpak van venture filantropie in bij medische R&D-ondersteuning: naast financiële steun bieden we ook zakelijke en technische begeleiding.

Net zoals andere organisaties actief in venture filantropie, dragen we een aantal maatschappelijk aanvaarde eigenschappen hoog in het vaandel: hoge betrokkenheid, gerichte financiering, langetermijnondersteuning, niet-financiële begeleiding, belang van netwerken, opbouwen van organisatiecapaciteit, prestatiebeoordeling.

Ons doel: de periode van lab tot ziekenbed verkleinen.