Over ons

Missie

De Stichting Fournier-Majoie is een instelling van openbaar nut (I.O.N.) met als missie het identificeren, ondersteunen en begeleiden van veelbelovende onderzoekers-vinders-ondernemers om baanbrekende oplossingen voor kankerpatiënten te ontwikkelen.

Sinds haar oprichting in december 2006 steunt en begeleidt de Stichting Fournier-Majoie onderzoekers-vinders-ondernemers in elke fase van biomerkerontwikkeling.

Ons doel bestaat eruit de medische gemeenschap te voorzien van de vereiste instrumenten, nodig voor de vroege detectie en/of identificatie, de prognose en de behandelingO van kanker. Op die manier zullen kankerpatiënten dus meer efficiënt behandeld worden.

Op 31 december 2018, had de Stichting Founier-Majoie Foundation een totaal bedrag van € 8.2 miljoen aan geselecteerde projecten toegewezen. Daarvan is een bedrag van € 7.7 miljoen ook reeds effectief betaald.

Venture filantropie

Onze stichting voert een aanpak van venture filantropie in bij medische R&D-ondersteuning: naast financiële steun bieden we ook zakelijke en technische begeleiding.

Net zoals andere organisaties actief in venture filantropie, dragen we een aantal maatschappelijk aanvaarde eigenschappen hoog in het vaandel: hoge betrokkenheid, gerichte financiering, langetermijnondersteuning, niet-financiële begeleiding, belang van netwerken, opbouwen van organisatiecapaciteit, prestatiebeoordeling.

Ons doel: de periode van lab tot ziekenbed verkleinen.