Marktkennis

We moedigen laureaten aan om al tijdens de ontwikkelingsfase rekening te houden met medische behoeften én marktvereisten. Zo verkrijgen zij de beste kans op slagen.

Onderzoekers moeten relevante beslissingen nemen en risico's verkleinen. Ze beschikken daarvoor best over de juiste tools en kennis. Wij voorzien hen o.a. van volgende instrumenten:

Marktonderzoek

Wij verzamelen en analyseren informatie over markten, klanten en concurrenten. Door marktonderzoek zelf uit te voeren of aan te kopen. Het resultaat is een SWOT-analyse. Voor elk project dat de Stichting Fournier-Majoie Foundation steunt, vinden we het concurrentieel voordeel.

FTO-onderzoek

Definitie

Een FTO (Freedom to operate) onderzoek geeft inzicht in de mogelijkheden een product op de markt te brengen of een proces toe te passen zonder inbreuk te maken op een octrooi van een derde. Het staat ook bekend als inbreukonderzoek of vrijgaveonderzoek

Zo'n onderzoek vermindert bijgevolg het risico om inbreuk te maken op bestaande octrooien. Als blijkt dat er daadwerkelijk sprake is van een inbreuk, dan zal één van volgende beslissingen genomen worden:

 • het project annuleren
 • licentieovereenkomsten afsluiten met derde partijen
 • het product of de test aanpassen

FTO-onderzoek is een must vooraleer potentiële partners en investeerders aangetrokken kunnen worden.

Focusgroep voor medische waardebepaling

Wij organiseren focusgroepen met artsen om informatie over testspecificaties te verzamelen. Het gaat hier over testen die nog volop in ontwikkeling zijn. Deze focusgroepen hebben als doel:

 • een heldere kijk te krijgen op de huidige praktijk
 • echte medische behoeften te identificeren
 • de kwaliteit van productprofielen te controleren:
  • het gebruik van de test als diagnostisch, prognostisch en predicatief instrument
  • niveau van specificiteit en gevoeligheid
  • niveau van toepasbaarheid
  • kost van het product

Focusgroep voor het bepalen van 'companion diagnostics'

Gelijkaardig onderzoek voeren we ook uit bij farmaceutische bedrijven. Samen beoordelen we de relevantie van onze testen als 'companion diagnostic'-testen.

Definitie

Een 'companion diagnostic' is een In-vitro Diagnostische (IVD) test en geeft essentiële informatie voor het veilige en juiste gebruik van een bijbehorend geneesmiddel.

Een 'companion diagnostic' laat toe

 • Patiënten te onderscheiden die meest waarschijnlijk profijt van hebben van het bijbehorend geneesmiddel
 • Patiënten te onderscheiden die wellicht een hoger risico lopen op serieuze nadelige reacties als gevolg van de bijbehorende behandeling
 • Reacties op de behandeling te monitoren om meer veiligheid en/of effectiviteit te bekomen