Financiering

Het is zoals het is: een diagnostisch ontwikkelingsproject kost massa's geld. Dat maakt het bijzonder moeilijk om financiers aan te trekken, zeker tijdens de eerste ontwikkelingsfases.

Financiële steun over meerdere jaren

Wij financieren projecten op lange termijn. Daarenboven zoeken we proactief naar co-financiering samen met andere subsidieorganisaties.

Op 31 december 2016 bedroeg het totale toegekende bedrag aan de weerhouden projecten € 7,2 miljoen, waarvan € 5,9 miljoen reeds werden uitbetaald.

Gebaseerd op mijlpalen

Bij aanvang van elk project worden duidelijke mijlpalen en resultaatsdoelstellingen bepaald. Minstens driemaal per jaar organiseren we stuurgroepvergaderingen. Projectleiders, clinici, vertegenwoordigers van de Stichting Fournier-Majoie en technologietransfer-vertegenwoordigers bespreken dan de voortgang van het project.

Andere types financiering

Afhankelijk van het project (industrieel/academisch) dat we steunen, staan we open voor andere vormen van financiering ( bvb inbreng in het kapitaal, leningen, etc). We overwegen investeringen in startups en jonge bedrijven op voorwaarde dat hun activiteiten zich situeren binnen het werkterrein van de Stichting Fournier-Majoie.