Coaching

De Stichting Fournier-Majoie organiseert trainingen en seminaries over de technische aspecten van biomerkerontwikkeling. Onderzoekers en technologietransfer-projectcoördinatoren doen er de nodige kennis op over wetgeving, valorisatie, intellectuele eigendom, leiderschap en teammanagement. Naast trainingen, doen we ook on-the-job coaching.

Expertisekloof dichten

Succes in de eerste ontwikkelingsfases is afhankelijk van de volharding en de creativiteit van de projectleiders. Niettemin is het noodzakelijk om over medische, biostatistische en wettelijke kennis te beschikken. Kennis over management en intellectuele eigendomsrechten zijn minstens even belangrijk. Diegenen die de research & development begeleiden, beschikken niet altijd over alle expertise die nodig is om ontdekkingen een zet vooruit te geven.

In nauwe samenwerking met de universiteiten

Technology Transfer Office (TTO)

TTO's zijn organisaties binnen universiteiten met als missie academische labo's te helpen in het valoriseren van hun onderzoeksbevindingen (patent bescherming, licentiëring en de oprichting van spin-offs).

 

Vaak zijn TTO's beperkt in de begeleiding aan hun laboratoria. Dat valt te wijten aan het grote aantal R&D-projecten in universiteiten en aan alle verschillende technische aspecten die van tel zijn. De experts die bij TTO's werken, zijn generalisten. Net daarom werken wij nauw samen met hen. Tijdens elk project geven we bijzondere aandacht aan het vervolledigen van de door hun gegeven begeleiding.