Kankerbiomerkers

Van ontdekking tot kanker management

Het vertalen van basisonderzoek naar klinische toepassingen is een prioriteit voor de Stichting Fournier-Majoie. Deze focus stamt uit de bezorgdheid dat de mate van investering in onderzoek niet weerspiegeld wordt in betere klinische resultaten. Daarbij komen de voordelen van de 'genetische revolutie' slechts in mondjesmaat.

Wat is een biomerker?

Een biomerker is een eigenschap die objectief gemeten en geëvalueerd wordt als indicator van normale biologische processen, pathogene processen of farmacologische reacties op een behandeling (officiële NIH definitie). Bv. moleculaire biomerkers, beeldvormingsbiomerkers,…

Types biomerkers

In kankeronderzoek en -geneeskunde, worden biomerkers op verschillende manieren gebruikt:

 1. om een diagnose te helpen stellen, zoals bij het identificeren van vroege stadia van kanker (diagnostisch)
 2. om te voorspellen hoe agressief een aandoening is, zoals het vaststellen hoe de patiënt het zal maken zonder behandeling (prognostisch)
 3. om te voorspellen hoe goed een patiënt zal reageren op behandeling (voorspellend)
 4. om de optimale dosis medicijnen voor een bepaalde patiënt vast te stellen (farmacodynamiek)
 5. om via monitoring het terugkeren van de ziekte in te schatten (herval)

Wat zijn de stadia van (moleculair) biomerkerontwikkeling?

 

Biomarkers stages

Wij ondersteunen onderzoekers zodra ze één of meerdere biomerkers geidentificeerd hebben (na de ontdekkingsfase) en het intellectuele eigendom hebben beschermd.

1. Ontdekking

 • detecteren en identificeren van differentieel uitgedrukte moleculen tussen 2 of meer studie populaties
 • retrospectieve studies op tientallen stalen noodzakelijk
 • resultaat ontdekkingsfase = een hit

2. Kwalificatie

 • bevestiging van differentieel uitgedrukte moleculen in dezelfde stalenset, met behulp van een andere technologie
 • retrospectieve studies op tientallen stalen noodzakelijk
 • resultaat kwalificatiefase = potentiële biomerker

3. Verificatie

 • verificatie en kwantificatie van differentieel uitgedrukte moleculen in een andere, grotere stalenset.
 • retrospectieve studies op honderden stalen noodzakelijk
 • resultaat verificatiefase = kandidaat-biomerker

4. Bevestiging

 • statistisch bewijs en kwantificatie van biomerkerkandidaten in een aantal stalensets, bv: doelziekte, gezond, andere gelijkaardige ziektes
 • bij voorkeur prospectieve studies op duizenden stalen noodzakelijk
 • resultaat = klinisch gevalideerde biomerker

Lees meer op biomerker en klinische praktijk