Sociale impact

Hoewel biomerkers niet rechtstreeks alle sociale uitdagingen bestrijden, kan het gebruik ervan het welbevinden van een patiënt verbeteren door betere gezondheidsresultaten te bekomen.

In een cultuur waarin het de bedoeling is om een ziekte te 'verslaan', houden we maar weinig rekening met het sociaal aspect van kanker. Denk maar aan de lichamelijke langetermijnafwijkingen of aan de laattijdige effecten van behandelingen. Heel anders, maar even waarschijnlijk kunnen ook persoonlijke relaties scheeflopen. Zo kan het levenstraject van de kankerpatiënt fundamenteel veranderen. Verder kunnen andere praktische problemen de kop opsteken, zoals geldproblemen en het verlies van gezondheidsverzekering. Dat heeft op zijn beurt negatieve gevolgen voor de medische behandeling, want de overlever loopt dan meer risico op ziektes, afwijkingen en bijgevolg de dood.

Hoewel biomerkers niet rechtstreeks alle sociale problemen aanpakken, kan het gebruik ervan het welbevinden van een patiënt verbeteren door betere gezondheidsresultaten te bekomen.

Biomerkers kunnen:

  • de patiënt helpen zijn ziekte beter te begrijpen en daardoor rechtstreeks de levenskwaliteit en mentale gezondheid verbeteren
  • de patiënt motiveren om gedragskeuzes te maken die zijn gezondheid ten goede komen (zoals een gezond dieet, zoals meer te sporten en zoals de correcte naleving van doktersvoorschriften)
  • een late diagnose – wanneer de behandelijk gewoonlijk meer uitgebreid en meer kostelijk is – vermijden. Dit leidt niet enkel tot hogere medische kosten, maar heeft evenzeer effect op de levenskwaliteit van de patiënt.