Economische impact

Nieuwe moleculaire biomerkers bezitten het potentieel om de gezondheidszorg zoals wij die nu kennen grotendeels te hervormen. Een shift van een 'one-size-fits-all' systeem naar één dat meer proactief en nauwkeurig is.

In deze nieuwe benadering kan er sneller een diagnose gesteld worden over een ziekte of de kans op een ziekte. Die kan daardoor dus gecontroleerd en misschien zelfs voorkomen worden. Bij de detectie kunnen gegevens op basis van nieuwe biomerkers aangewend worden om behandelingsstrategieën te ontwikkelen. Hierbij wordt gefocust op de specifieke eigenschappen van de patiënt.

Naast de positieve gevolgen voor kankerpatiënten, kunnen biomerkers ook gunstige economische effecten hebben:

  • Overheden en derde betalers lopen minder risico om geneesmiddelen die niet kost-effectief zijn (terug) te betalen.  Minder verschillen in reacties van patiënten en minder nevenwerkingen zullen eveneens leiden tot besparingen in de gezondheidszorg.
  • Medicijnontwikkelaars zullen minder financiële risico's lopen en hun productiviteit verhogen. De ontwikkelingskost van geneesmiddelen zal dalen en biomerkers zullen de levering van medicijnen versnellen. Uiteindelijk zullen ook de veiligheid en de effectiviteit verhogen.